VI UTFØRER DET MESTE AV SVEISING OG MEKANISKE OPPDRAG

Vi utfører rørtekniske installasjoner og varme-/dampanlegg for prosessindustri og landbruk samt næringsmiddelindustri.

• Flisfyringsanlegg

• Snøsmelteanlegg

• Kjøleanlegg (ammoniakk, freon, glykol)

• Sanitæranlegg

• Vann og avløp

• Varmepumpeanlegg (luft, luft/vann, vann/væske)

Vi utfører alt innen rørsveising. Sveising av landbruksutstyr. Sveising av industrielt utstyr. Trapper og leidere.

– Aluminiumsveising

– Hardlodding

– Elektrodemuffesveising

– Syrevasking av sveiser

Sveise sertifikat (NS-EN ISO 9606-1:2013)

– Vi har WPQR samt WPS for de fleste materialer

– 141 TIG, PG235 GH (svart)

– 141 TIG, 316 (hvitt)

– 111 Elektrode sveising, PG235 GH (svart)

– 111 Elektrode sveising, 316 (hvitt)

Reparasjon av landbruksutstyr. Reparasjon av industrielt utstyr. Sykloner. Siloer. Tanker. Transportbånd. Transportskruer. Tromler

Reparasjon av pumper.

Montering av sentralsmøringsanlegg på anleggsmaskiner og alt av rullende mekanisk utstyr (samarbeidspartner Norsecraft Tec).

Vi leverer/monterer transportbånd  til næringsmiddelindustrien.

…vi har eget produksjonslokale!

JULE INDUSTRIER AS

Vudduvegen 484
7670 Inderøy
Telefon: 976 91 399 / 932 81 995
E-post: post@juleindustrier.no